Skip to main content

our services

Customer Care

gift

EXCHANGE & RETURN POLICY

תנאים כללים

הגדרות

החברה – חברת סי.אי.אנד איי.או. תעשיות מתכת בע”מ ח.פ. 512724089 מחזיקת הזכויות במותג  הבינלאומי YVEL.

הסניפים– 4 נקודות מכירה  של מותג YVEL  בישראל המופעלות ישירות על ידי החברה ובהן: מרכז המבקרים בירושלים, בוטיק בקניון האופנה TLV ;  בוטיק במלון הספא יערות הכרמל, ובוטיק במלון הספא כרמים.

אתר האינטרנט של החברה– נקודת מכירה ברשת האינטרנט באתר בכתובת www.yvel.com.

הלקוח – כל אדם שרכש מוצר מן החברה, לרבות אדם שקיבל את המוצר במתנה ובכפוף לכך שהוא מחזיק כדין חשבונית מס קבלה המעידה על רכישת המוצר ישירות מן החברה. למען הסר ספק, אדם אשר רכש ממוצרי החברה שלא ישירות מסניפי החברה (או מאתר האינטרנט של החברה בארץ), אינו נחשב כלקוח של החברה, אלא כלקוח של הגוף ממנו רכש את המוצרים, ועל כן, עליו להתנהל ישירות מול הגוף שביצע לו את המכירה.

ביטול עסקה– כל מקרה בו לקוח מבקש לבטל עסקה לרכישת תכשיטים מן החברה ו/או החלפת תכשיט במוצר אחר ו/או מתן זיכוי.

תכשיט – כל מוצר הנמכר על ידי החברה בסניפיה, לרבות סט של תכשיטים הנמכר כיחידה אחת; מובהר, כי מחירו של התכשיט יהיה מחירו בפועל, ללא כל סוג של הנחה.

האמור במסמך זה מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לקרוא בשינויים המחויבים.

 

הסתייגות – תחולה גיאוגרפית

המדיניות המופיעה באתר זה מתייחסת אך ורק לרכישת תכשיטי החברה מן הסניפים ומהאתר האינטרנט של החברה, ובתחומי מדינת ישראל בלבד.

 

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים והחלפתם

ביטול עסקה של תכשיט

 1. תכשיט שנרכש ישירות מאתר האינטרנט של החברה, ניתן יהיה להחזיר לחברה, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ו/או קבלת התכשיט, לפי המאוחר, בלבד שיושב בצירוף חשבונית מס ובאריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.
 2. תכשיט שנמכר בסניפים בתמורה לסך שאינו עולה על 3,000 ₪, ניתן יהיה להחזיר לחברה, בתוך 2 ימי עסקים, בכפוף להצגת חשבונית מס וכן בתנאי שהתכשיט יושב באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו. התכשיט יושב לאחד מן הסניפים.
 3. לא ניתן לבטל עסקת רכישת תכשיט שנמכר בסניפים בתמורה לסך העולה על 3,000 ₪, ובכלל זה לא תאושר השבת מוצר ו/או החלפתו, אלא אם ניתן אישור מן החברה, במעמד רכישת התכשיט ובכתב. מובהר, כי אישור כאמור יינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. חרף כל האמור לעיל וללא קשר למחיר תמורה של תכשיט ו/או למיקום רכישתו, לא יהיה ניתן לבטל עסקה ו/או לקבל החזר כספי ו/או להחליף תכשיט שרכישתו כרוכה בהזמנה מיוחדת.

*** לעניין זה, הזמנה מיוחדת הינה חריטה לבקשת הלקוח, עיצוב ייחודי או שינוי של תכשיט ו/או התאמה אישית לבקשת הלקוח;

 1. בכפוף לאמור לעיל, את התכשיט ניתן להחליף ו/או להחזיר בכל אחד מן הסניפים וכן באמצעות הדואר, לכתובת:

 

YVEL

סי.אי אנד אי.או תעשיות מתכת בע”מ

מחלקת החזרת מוצרים

יחיאל מ. שטיינברג 1

רמת מוצא
ירושלים

במידה והתכשיט נשלח באמצעות הדואר, האחריות להגעת התכשיט במועד הנקוב לעיל ליעדו, באריזתו המקורית וללא פגיעות, חלה על הלקוח בלבד. יש לוודא שהמשלוח מבוטח כדין במלוא שוויו והחברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן של תכשיט כאמור, עד לקבלתו.

 

תוצאות ביטול עסקה

 1. בוטלה עסקה בהתאם למסמך זה, יהיה זכאי הלקוח לבחור האם ברצונו לקבל זיכוי כספי או החלפת מוצר או שובר זיכוי, והכל בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ובכפוף לזכותה של החברה, לנכות מסכום התמורה דמי ביטול עסקה בגובה 5% מהמחיר ששולם בעד התכשיט, אולם בכל מקרה לא יותר מ- 100 ₪.
 2. לקוח שיבחר בהחזר כספי, יקבל את התמורה מן החברה עד 7 ימי עסקים, בהתאם לאופן בו שילם את התמורה.
 3. לקוח שייבחר בשובר זיכוי יהיה זכאי לקבל שובר מודפס, שתוקפו יהיה שנתיים מיום מסירתו ללקוח ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 4. מובהר, כי במתן שובר כספי ו/או החלפת תכשיט, יילקח בחשבון רק מחיר התמורה ששולם בפועל.

 

מדיניות אחריות לתכשיטים ושירות תיקונים

אחריות לתכשיטים

 1. כל תכשיט יהיה זכאי לאחריות בסיסית הכוללת תיקון מלא של כל פגם בייצור למשך שנה מיום הקנייה. האחריות אינה כוללת כיסוי בגין שימוש ממושך, שחיקה ובלאי, קרעים ו/או אובדן ונזקים אחרים.
 2. תכשיט שנמכר בתמורה לסך העולה על 17,500 ₪ יהיה זכאי לאחריות מורחבת (“אחריות מורחבת“), במסגרתה יהיה זכאי לתקופת אחריות של 5 שנים, הכוללת גם אחריות על קרעים.

שירות תיקונים

 1. החברה מייצרת את כל התכשיטים במרכז המבקרים, המצוי ברחוב יחיאל שטיינברג 1 בירושלים, וכחלק מן השירות הניתן לקהל לקוחותיה מאפשרת תיקון תכשיטים, בין אם במסגרת האחריות לתכשיטים ובין אם כשירות ללקוחותיה, תחת תשלום נפרד.
 2. בכל מקרה של פגם ו/או נזק לתכשיט ובכפוף לסוג האחריות הרלוונטי דלעיל, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה, במספר 02-6735811 בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-16:00 או למוקד השירות בכתובת דוא”ל: Support@Yvel.com.

לכל פנייה כאמור, בגין מימוש אחריות לתכשיט או בקשה לתיקון תכשיט, יש לפרט כדלהלן:

 • פרטים מלאים ליצירת קשר חזרה.
 • העתק קבלה המעיד על רכישת התכשיט.
 • צילומים של התכשיט וצילומים של הטעון תיקון/פגם.
 • הסבר קצר ביחס לליקוי הנטען/פגם.
 1. החברה תפעל להשיב לכל פנייה כאמור בתוך 7 ימים, במסגרת זו תודיע החברה על המשך אופן הטיפול ובכלל אמור וככל הטעון ליקוי אינו חוסה תחת אחריות, תשלח ללקוח הצעת מחיר לתיקון ולוחות זמנים.

אחריות

Great care is taken by our artisans to craft each and every piece of Yvel jewelry to the highest standards. We stand behind our products and are therefore happy to offer a warranty on all jewelry purchases. For jewelry priced lower than ,000, our warranty covers defects in manufacturing only and excludes coverage for excessive wear and tear, damage or loss. For jewelry priced ,000 and higher, a lifetime warranty is applicable for a period of 20 years from the date of purchase and includes liability for defects and wear and tear.

CARE & REPAIR

Follow some simple guidelines to ensure your jewelry will remain lovely and luminous for generations to come. If your Yvel jewelry requires repair, please contact our customer care team for assistance.

PEARL CARE

Pearls are sensitive to chemicals. Care should be taken to prevent pearls from coming in contact with perfume, hair products, lotions, cosmetics or the like. The general rule when dressing is that pearls should be the last item put on and the first item taken off.  After wearing, gently wipe your pearls with a soft damp cloth and allow them to dry on a soft towel before storing. Store pearls flat (rather than hanging) in a soft container such as a velvet lined box or satin pouch, and keep them separate from other jewelry to avoid scratches.

Once each year pearls may be more thoroughly washed in a solution of warm water and mild hand soap. Pearl necklaces or bracelets which are worn regularly should be restrung every few years. Wearing your pearls often allows the natural oils from your skin to enhance the luster of the pearls.

GENERAL CARE

Most gemstone jewelry (other than pearls) may be cleaned in a small bowl filled with warm water and a mild soap (no detergents). Use a soft cloth or brush to gently clean. Allow to dry on a soft towel.

Take care to store your jewelry safely to prevent scratches or other types of damage.  Store jewelry in its original pouch or box, or alternatively, in a soft padded box intended specifically for jewelry.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

Shopping Cart